/Media

blog_finances

Etyczna sprzedaż

Etyczna sprzedaż
poniedziałek, 16 marca , 2015
Radio PiN BIZON

Radio PiN BIZON - Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny 24.05.2014 r.


Czy etyka i sprzedaż to pojęcia wzajemnie się wykluczające? Czy można sprzedawać etycznie i odpowiedzialnie?

 

Pierwsza część audycji:

 

Druga część audycji:

 

Trzecia część audycji: