/Obszary działania

poniedziałek, 9 lutego , 2015

Wiedza – Umiejętności i Postawa. Jak często słyszą to uczestnicy szkoleń i sesji coachingowych?

 

Wielokrotnie!

 

Nad Wiedzą i Umiejętnościami bardzo łatwo pracować – odpowiednia dawka wiedzy ( teoria, modele ) oraz techniki sprzedaży, manipulacji czy też antymanipulacji. Co jednak z Postawą? Bywa ona niestety bardzo często pomijana. Akcenty w programach szkoleniowych rozłożone są nieproporcjonalnie, koncentrują się bowiem na dwóch pierwszych elementach wspomnianej triady zapominając o ostatnim niezwykle ważnym...

POKAŻ WIĘCEJ

WYBIERZ SZKOLENIE DLA SIEBIE LUB SWOJEJ FIRMY I SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄFORMULARZ KONTAKTOWY

logotypes