/Obszary działania

blog_finances

Uwolnij swój potencjał

Uwolnij swój potencjał
poniedziałek, 9 lutego , 2015

Wiedza – Umiejętności i Postawa. Jak często słyszą to uczestnicy szkoleń i sesji coachingowych?

 

Wielokrotnie!

 

Nad Wiedzą i Umiejętnościami bardzo łatwo pracować – odpowiednia dawka wiedzy ( teoria, modele ) oraz techniki sprzedaży, manipulacji czy też antymanipulacji. Co jednak z Postawą? Bywa ona niestety bardzo często pomijana. Akcenty w programach szkoleniowych rozłożone są nieproporcjonalnie, koncentrują się bowiem na dwóch pierwszych elementach wspomnianej triady zapominając o ostatnim niezwykle ważnym – Postawie właśnie. Uczestnik szkolenia na poziomie deklaratywnym doskonale rozpoznaje elementy procesu sprzedaży, wymienia techniki i taktyki negocjacji czy zamykania sprzedaży. Brak mu jednak automatyzmu w działaniu. Brak mu operacyjnego i skutecznego działania w realnym życiu, spotkaniu z Klientem, przy stole negocjacyjnym. W konsekwencji brak realnych, mierzonych wynikiem finansowym korzyści z przeprowadzonego szkolenia - manager czy handlowiec wracają do starych nie do końca skutecznych ale wielokrotnie zastosowanych nawyków.

 

W XXI wieku uczestnik szkolenia to człowiek świadomy siebie, wiele widział i przeżył. Uczestniczył w wielu szkoleniach, przedstawiono mu dziesiatki jeśli nie setki modeli sprzedażowych, idei i koncepcji. Brak mu jednak inspiracji, wsparcia, pragmatyzmu i doświadczenia wyniesionego z prawdziwych a nie „akademickich“ sytuacji biznesowych.

 

Jeśli chcesz na uwolnić swój potencjał sprzedażowy to jest miejsce dokładnie dla Ciebie!